Tin tức

Dịch vụ cắt dây viền ngang không nối biên

Dịch vụ cắt dây viền ngang không nối biên

Công Ty Hiểu Châm cung cấp dịch vụ Gia Công Cắt Viền Vải trên nhiều chất liệu & quy cách cắt khác nhau gồm: Viền xéo 45 độ, viền ngang không nối, viền ngang, viền dọc, viền khổ ống không mối...

Dịch vụ cắt dây viền ngang

Dịch vụ cắt dây viền ngang

Công Ty Hiểu Châm cung cấp dịch vụ Gia Công Cắt Viền Vải trên nhiều chất liệu & quy cách cắt khác nhau gồm: Viền xéo 45 độ, viền ngang không nối, viền ngang, viền dọc, viền khổ ống không mối...

Dịch vụ cắt dây viền ngang

Dịch vụ cắt dây viền ngang

Công Ty Hiểu Châm cung cấp dịch vụ Gia Công Cắt Viền Vải trên nhiều chất liệu & quy cách cắt khác nhau gồm: Viền xéo 45 độ, viền ngang không nối, viền ngang, viền dọc, viền khổ ống không mối...

Dịch vụ cắt dây viền xéo

Dịch vụ cắt dây viền xéo

Công Ty Hiểu Châm cung cấp dịch vụ Gia Công Cắt Viền Vải trên nhiều chất liệu & quy cách cắt khác nhau gồm: Viền xéo 45 độ, viền ngang không nối, viền ngang, viền dọc, viền khổ ống không mối...